top of page

W#1: Kỹ năng Thực tập Nghề Luật Thành Công

  • 9Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

hương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho các sinh viên luật, tân cử nhân luật giúp bạn chuẩn bị, khởi đầu sự nghiệp của mình một cách Đúng đắn và Hiệu quả. Một khoá học không thể thiếu trước khi bạn bắt đầu công việc nghề luật. Nội dung gồm: + Định hướng tìm việc, thực tập + Kỹ năng nhận việc + Kỹ năng làm việc, ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường nghề luật + Những điều NÊN & KHÔNG NÊN làm khi tìm việc, thực tập và làm việc + Giải đáp các thắc mắc của học viên

Already a participant? Log in

bottom of page