top of page

Upcoming Events

 • PHÁP LÝ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
  PHÁP LÝ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
  Sat, Jul 13
  Online & Offline: VPDD HKU Việt Nam
  Jul 13, 2024, 9:45 AM – 11:30 AM
  Online & Offline: VPDD HKU Việt Nam, Tầng 19, Tòa nhà Bitexco Financial, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Jul 13, 2024, 9:45 AM – 11:30 AM
  Online & Offline: VPDD HKU Việt Nam, Tầng 19, Tòa nhà Bitexco Financial, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Dành cho các cá nhân và tổ chức đang và dự kiến thành lập, vận hành Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) tại Việt Nam. Sự kiện nhằm cung cấp kiến thức pháp lý quan trọng và giúp các doanh nghiệp xã hội nắm vững các quy định cũng như rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động của mình.
bottom of page