top of page

Tham gia Hành trình Thành công

Chúng tôi đang tuyển dụng nhiều vị trí

Chúng tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống từ niềm hạnh phúc của khách hàng có được thông qua các giải pháp, hỗ trợ pháp lý cùng với lòng trung thành và tính chính trực của chúng tôi.

POTEKYU, tại sao?

Phương pháp làm việc hiện đại và chương trình đào tạo nghề nghiệp của POTEKYU được đánh giá là thiết thực và hiệu quả, giúp bạn chuyển đổi bản thân thành những luật sư tài năng cho xã hội.

Các luật sư của chúng tôi tự hào về tổ chức mà họ hành nghề, nơi khám phá và phát huy tối đa phẩm chất của những luật sư xuất sắc. Chúng tôi là những người làm việc siêng năng và những người giải quyết vấn đề bất chấp những thách thức hiện tại. Chúng tôi luôn hiểu rằng “không gì là không thể” và luôn có ít nhất một giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Những gì chúng tôi mong đợi từ các luật sư của chúng tôi là sự chính trực, lòng trung thành và sự cống hiến không ngừng cho sứ mệnh nghề luật. Theo đó, bằng cấp và kỹ năng là thứ chúng tôi có thể giúp bạn có được nhanh chóng ở bất kỳ nơi đâu, nhưng nghề luật tử tế mới là thứ chúng tôi giúp bạn tin tưởng và rèn luyện trong môi trường làm việc của chúng tôi.

Hãy tham gia, đồng hành, tương trợ và cùng tưởng thưởng thành quả cùng chúng tôi.

​Hãy bắt đầu

bước tiếp theo trên con đường sự nghiệp của bạn

Chọn một vị trí lý tưởng để thử thách bản thân và nhận được giá trị có ý nghĩa.

Luật sư (Trung cấp)

Là một phần của nhóm Luật sư Potekyu , bạn sẽ làm việc về nhiều vấn đề đầu tư của doanh nghiệp và nước ngoài, bao gồm cung cấp cho khách hàng lời khuyên và hỗ trợ về các khía cạnh cấu trúc, tài liệu, thương lượng, cấp phép cho các dự án của họ; cũng như các giao dịch mua bán và sáp nhập.

Paralegal / Chuyên viên pháp lý

Với tư cách là Trợ lý pháp lý, trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Hỗ trợ nghiên cứu pháp lý và chuẩn bị các tài liệu/hợp đồng pháp lý dưới sự giám sát của luật sư. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, bao gồm nộp tài liệu, lưu giữ hồ sơ và lập lịch trình.

 

Luật sư M&A, Due Diligence

Là một phần của nhóm Giao dịch, bạn sẽ hỗ trợ khách hàng mở khóa và tối đa hóa giá trị giao dịch trong suốt quá trình giao dịch từ đánh giá trước giao dịch, thẩm định đến các dịch vụ sau giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch được cung cấp cho nhiều doanh nghiệp và ngành.

Đọc thêm >>>

Luật sư cao cấp về M&A, Giao dịch

Là một phần của nhóm Giao dịch, bạn sẽ hỗ trợ khách hàng mở khóa và tối đa hóa giá trị giao dịch trong suốt quá trình giao dịch từ đánh giá trước giao dịch, thẩm định đến các dịch vụ sau giao dịch và thể hiện kỹ năng lãnh đạo trong nhóm và quản lý nhóm.

Đọc thêm >>>

Chuyên gia tư vấn cấp cao về đầu tư

Bạn cùng với nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng mở khóa và tối đa hóa giá trị giao dịch trong suốt quá trình giao dịch từ đánh giá trước giao dịch, thẩm định, định giá cho đến các dịch vụ sau giao dịch.

Đọc thêm >>>

Người Phiên dịch (Pháp lý / Thuế)

Dịch các loại hợp đồng và thỏa thuận đặc biệt liên quan đến pháp luật, thuế, hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, chú ý đến thực tế và sắc thái, sao cho giữ nguyên ý và giọng điệu của ý nghĩa ban đầu;

Đọc thêm >>>

bottom of page