top of page

Cam kết & Chính sách Dịch vụ

Những cam kết và chính sách dịch vụ đã chúng tôi đạt được giải thưởng lớn nhất là Sự tin tưởng của khách hàng. Điều này lớn hơn bất kỳ giải thưởng truyền thông hào nhoáng nào.

#1. Our commitments

LDC Lawyers is committed to providing professional services from appropriately qualified units and experts. In providing services, LDC Lawyers will:

(i) give due attention and apply professional skills.

(ii) act in accordance with all applicable laws.

(iii) ......

This policy is issued on May 1st, 2021 and updated on May 1st, 2022.

#2.

Quy trình thực hiện dịch vụ

2.1 Dịch vụ được tiến hành theo nghiệp vụ chuyên môn và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất với Khách Hàng. Khách Hàng có quyền yêu cầu LDC Lawyers cung cấp lộ trình thực hiện và thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ trong trường hợp báo phí hoặc hợp đồng dịch vụ của LDC Lawyers chưa đề cập nội dung này. Khách Hàng cũng sẽ được cập nhật tiến độ trong quá trình thực hiện dịch vụ theo chính sách và quy trình Chăm sóc Khách Hàng (nội bộ) của LDC Lawyers.

2.2 Sau khi nhận được chấp thuận và phí dịch vụ từ Khách Hàng, LDC Lawyers chỉ định người/đội ngũ phụ trách thực hiện dịch vụ bằng các việc trao đổi, thu thập dữ liệu đầu vào, tiến hành xử lý nghiệp vụ, phản hồi kết quả và hoàn tất dịch vụ.

 

2.3 Thời gian thực hiện dịch vụ được tính từ ngày tiếp theo sau ngày LDC Lawyers nhận được phí dịch vụ, đầy đủ dữ liệu đầu vào của Khách Hàng và được tính theo ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).

#3.

Quy trình thực hiện dịch vụ

2.1 Dịch vụ được tiến hành theo nghiệp vụ chuyên môn và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất với Khách Hàng. Khách Hàng có quyền yêu cầu LDC Lawyers cung cấp lộ trình thực hiện và thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ trong trường hợp báo phí hoặc hợp đồng dịch vụ của LDC Lawyers chưa đề cập nội dung này. Khách Hàng cũng sẽ được cập nhật tiến độ trong quá trình thực hiện dịch vụ theo chính sách và quy trình Chăm sóc Khách Hàng (nội bộ) của LDC Lawyers.

2.2 Sau khi nhận được chấp thuận và phí dịch vụ từ Khách Hàng, LDC Lawyers chỉ định người/đội ngũ phụ trách thực hiện dịch vụ bằng các việc trao đổi, thu thập dữ liệu đầu vào, tiến hành xử lý nghiệp vụ, phản hồi kết quả và hoàn tất dịch vụ.

 

2.3 Thời gian thực hiện dịch vụ được tính từ ngày tiếp theo sau ngày LDC Lawyers nhận được phí dịch vụ, đầy đủ dữ liệu đầu vào của Khách Hàng và được tính theo ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).

bottom of page