top of page

W#1: Kỹ năng Thực tập Nghề Luật Thành Công

  • 9
オンラインプログラム修了で認定証を取得しましょう。
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

hương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho các sinh viên luật, tân cử nhân luật giúp bạn chuẩn bị, khởi đầu sự nghiệp của mình một cách Đúng đắn và Hiệu quả. Một khoá học không thể thiếu trước khi bạn bắt đầu công việc nghề luật. Nội dung gồm: + Định hướng tìm việc, thực tập + Kỹ năng nhận việc + Kỹ năng làm việc, ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường nghề luật + Những điều NÊN & KHÔNG NÊN làm khi tìm việc, thực tập và làm việc + Giải đáp các thắc mắc của học viên

既に参加していますか? ログイン

bottom of page