top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Tải toàn văn Sách trắng của Bộ KHĐT Việt Nam: Toàn cảnh Doanh nghiệp Việt Nam 2022

Để phản ánh quá trình phát triển và ghi nhận những đóng góp quan trọng, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam cho các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống Kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2022”.


Nội dung ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 được chia làm ba phần:


Phần I: Bối Cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2021.

Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.

Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.


LDC Lawyers xin chia sẻ ấn phẩm này tới quý vị để tham khảo và có thêm thông tin cho quyết định kinh doanh của riêng mình.


Link dự phòng:

Sach trang Bo Ke hoach Dau tu Vietnam_Toan Canh Doanh Nghiep Vietnam 2022_Shared by LDCLaw
.
Download • 13.52MB

Comments


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page