top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Potekyu tư vấn thành công deal đầu tư nhận vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm VC

Sau khi được tư vấn nhận vốn đầu tư, deal đầu tư được thực hiện một cách trôi chảy, đúng tiến độ, khoản tiền đầu tư của Quỹ đầu tư mạo hiểm được giải ngân kịp thời. Các điều khoản đầu tư được đàm phán, thương lượng và hai bên thống nhất điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của cả bên bán và bên đầu tư cũng như phù hợp quy định pháp luật địa phương.

Bối cảnh & Vấn đề

Công ty G. , một công ty startup công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bảo hiểm (insutech) đã gặt hái nhiều thành công tại thị trường Việt Nam. G. nhận được đề xuất đầu tư mua cổ phần của một Quỹ đầu tư quốc tịch Singapore với số tiền hàng triệu USD.

Công ty G. lần đầu tiên tham gia một giao dịch M&A như vậy. Do đó, có rất nhiều vấn đề cần được tư vấn như: thẩm định pháp lý, đàm phán điều khoản đầu tư, chuẩn bị cũng như ký kết các văn bản pháp lý deal đầu tư, đáp ứng điều kiện giải ngân khoản đầu tư và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Thông qua sự giới thiệu của một nhân sự trong ban điều hành, Công ty G. đã quyết định lựa chọn LDC Lawyers là đơn vị tư vấn bảo vệ bên bán trong deal M&A này.

Giải pháp của LDC

Potekyu đề xuất các giải pháp sau:

+ Thẩm định pháp lý chủ động (Pre-Legal Due Diligence) và hoàn thiện các điểm yếu pháp lý để sẵn sàng nhận vốn đầu tư.

+ Tư vấn quản lý deal để đại diện cho Khách hàng tham gia các thủ tục với Quỹ đầu tư như: thẩm định pháp lý, đàm phán điều khoản đầu tư, chuẩn bị cũng như ký kết các văn bản pháp lý deal đầu tư, đáp ứng điều kiện giải ngân khoản đầu tư.

+ Cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan như: Xin chấp thuận đầu tư (M&A Approval); Tăng vốn điều lệ; Mở tài khoản đầu tư gián tiếp; Thực hiện quy trình nhận khoản đầu tư; Cung cấp cho Nhà đầu tư các tài liệu pháp lý cần thiết.

Kết quả

+ Deal đầu tư được thực hiện một cách trôi chảy, đúng tiến độ, khoản tiền đầu tư được giải ngân kịp thời.

+ Các điều khoản đầu tư được G. đàm phán, thương lượng và hai bên thống nhất điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của cả bên bán và bên đầu tư cũng như phù hợp quy định pháp luật địa phương.

+ Ban điều hành G. hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi tiếp nhận khoản đầu tư này từ Quỹ đầu tư và bắt đầu điều hành công ty theo mô hình mới để phù hợp với sự hiện diện của Nhà đầu tư nước ngoài.

Comments


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page