top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Potekyu giúp thắng kiện cơ quan Thuế vì truy thu tiền thuế sai quy định

Kết quả khởi kiện, Toà án cấp phúc thẩm (Toà án cấp cao) đã chấp nhận toàn bộ kháng cáo, khởi kiện của Công ty Nh., tuyên huỷ quyết định truy thu thuế của cơ quan Thuế. Trong quá trình khởi kiện, công ty Nh. uỷ quyền hoàn toàn cho nhân sự do LDC Lawyers chỉ định để thực hiện thủ tục và bảo vệ tại Toà.


Bối cảnh & Vấn đề

Công ty Đầu tư Nh. có hoạt động đầu tư góp vốn vào dự án xây dựng toà nhà cao nhất thành phố. Trong quá trình thanh tra thuế, Cục thuế Thành phố H. phát hiện Công ty Nh. có nghiệp vụ khai thuế sai dẫn đến phát sinh số thuế phải truy thu, truy nộp và truy thu tiền chậm nộp. Cơ quan thuế đã áp dụng quy định pháp luật hiện hành để truy thu khoản tiền chậm nộp cho niên độ kế toán 2011 và 2012 số tiền gần 5 tỷ đồng.

Do tổng số tiền truy thu và tiền phạt khá cao, Công ty Nh. tìm đến LDC Lawyers để được kiểm tra chéo cũng như tư vấn phương án xác minh tính đúng trong quyết định truy thu của cơ quan thuế và phương án để giảm số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Giải pháp của LDC

LDC đề xuất dịch vụ rà soát toàn bộ sự việc để đánh giá tính đúng đắn trong hoạt động khai thuế của công ty Nh. cũng như quá trình thanh kiểm tra, truy thu thuế, xử phạt của cơ quan thuế. LDC đã phát hiện ra cơ quan thuế áp dụng sai quy định pháp luật dẫn đến truy thu sai số tiền chậm nộp của công ty Nh.. LDC đã đề xuất phương án đối thoại với quan thuế, sau đó là khiếu nại tới cơ quan thuế và cuối cùng là LDC chỉ định người đại diện cho Công ty Nh. khởi kiện tới toà án các cấp khi doanh nghiệp và cơ quan thuế không đạt được phương án làm việc như mong muốn.

Kết quả

+ Công ty Nh. đã nắm rõ và củng cố cơ sở pháp lý để bảo vệ cho quyền lợi của mình khi cơ quan thuế áp dụng sai quy định.

+ Quá trình đối thoại, khiếu nại và khởi kiện cơ quan thuế được thực hiện một cách văn minh và duy trì không khí thân thiện giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, cán bộ thuế phụ trách.

+ Kết quả khởi kiện, Toà án sơ thẩm bác đơn khởi kiện của Công ty Nh., nhưng Toà án cấp phúc thẩm (Toà án cấp cao) đã chấp nhận toàn bộ kháng cáo, khởi kiện của Công ty Nh. Trong quá trình khởi kiện, công ty Nh. uỷ quyền hoàn toàn cho nhân sự do LDC Lawyers chỉ định để thực hiện thủ tục và bảo vệ tại Toà.

Comentarios


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page