top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Hướng dẫn các thủ tục, điểm lưu ý khi thành lập công ty trọn gói

Tôi được biết việc thành lập công ty không đơn giản chỉ là đăng ký doanh nghiệp mà còn nhiều vấn đề khác cần xem xét và quyết định ngay từ khi bắt đầu. Tôi cần được luật sư tư vấn các thủ tục, việc quan trọng cần xem xét trước khi tiến hành.

Câu chuyện của Khách hàng

Tôi cùng một số cổ đông khác dự định thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain. Tôi được biết việc thành lập công ty không đơn giản chỉ là đăng ký doanh nghiệp mà còn nhiều vấn đề khác cần xem xét và quyết định ngay từ khi bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ các lần thành lập công ty và hoạt động thất bại lần trước, tôi cần được luật sư tư vấn các thủ tục, việc quan trọng cần xem xét trước khi tiến hành.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư:

Trước tiên, anh/chị đã rất sáng suốt và hiểu biết khi đặt sự quan tâm nghiêm túc đến các việc quan trọng cần quyết định khi thành lập công ty.

Để có thể làm đúng ngay từ đầu, anh/chị cần lưu ý như sau:

Đầu tiên, anh/chị cần nắm bắt các vấn đề như:

+ Các quyền lựa chọn, nghĩa vụ phát sinh theo quy định khi đăng ký thành lập một công ty

+ Việc làm sao để việc góp vốn vào công ty mới là hợp pháp

+ Làm sao để các cổ đông duy trì được quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình

+ Ngành nghề kinh doanh của công ty làm sao được áp dụng ưu đãi thuế

+ Các thủ tục pháp lý cần được sẵn sàng để thuận lợi cho việc gọi vốn từ các nhà đầu tư sau này.

+ Nắm rõ các công cụ áp dụng trước, trong và sau khi thành lập một công ty để giúp công ty này hoạt động theo đúng kỳ vọng và phòng ngừa các rủi ro sau này

+ Cách tránh các thất bại thường thấy của các công ty công nghệ như: một cổ đông tự ý tách ra để làm riêng chính sản phẩm mà công ty đang làm, các cổ đông tranh chấp với nhau, bị cơ quan nhà nước phạt thì áp dụng ưu đãi thuế sai hoặc vi phạm pháp luật ...

Tiếp theo, anh/chị cần nắm rõ về hồ sơ và các việc cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp như: đăng ký chữ ký số, đăng ký thuế online, mở tài khoản ngân hàng và setup Hệ thống hoá đơn GTGT điện tử. Những hồ sơ này thường được thực hiện trọn gói với một lần ký hồ sơ.

Commentaires


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page