top of page

Legal guides Publications

Follow the legal guidelines and legal compliance publications provided regularly from Potekyu.

Cần làm gì khi nhận vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm VC?

Chúng tôi mong muốn được Luật sư Doanh và đội ngũ pháp lý hướng dẫn cho chúng tôi những thông tin cần nắm, những thủ tục/việc cần thực hiện khi tham gia giao dịch đầu tư này.

Câu chuyện của Khách hàng

Chúng tôi là một công ty startup công nghệ. Chúng tôi nhận được đề xuất đầu tư mua cổ phần của một quỹ đầu tư quốc tịch Singapore. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi vốn đầu tư từ quỹ đầu tư.

Chúng tôi mong muốn được Luật sư Doanh và đội ngũ pháp lý hướng dẫn cho chúng tôi những thông tin cần nắm, những thủ tục/việc cần thực hiện khi tham gia giao dịch đầu tư này.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Công ty anh/chị lần đầu tiên tham gia một giao dịch M&A do đó anh/chị cần được tư vấn trước để hiểu rõ các vấn đề như: thẩm định pháp lý, đàm phán điều khoản đầu tư, chuẩn bị cũng như ký kết các văn bản pháp lý deal đầu tư, đáp ứng điều kiện giải ngân khoản đầu tư và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Ngoài ra, Công ty anh/chị sẽ thực hiện các việc như sau để hoàn tất deal đầu tư này:

+ Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence)

+ Hoàn thiện các điểm yếu pháp lý để sẵn sàng ký kết các văn bản đầu tư và nhận vốn đầu tư.

+ Đàm phán điều khoản đầu tư

+ Chuẩn bị và ký kết các văn bản pháp lý cho deal đầu tư

+ Đáp ứng điều kiện giải ngân khoản đầu tư

+ Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan như: Xin chấp thuận đầu tư (M&A Approval); Tăng vốn điều lệ; Mở tài khoản đầu tư gián tiếp; Thực hiện quy trình nhận khoản đầu tư; Cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu pháp lý cần thiết.

Lời khuyên của chúng tôi là anh/chị cần thực hiện việc thẩm định pháp lý chủ động (Pre-Legal Due Diligence) và hoàn thiện các điểm yếu pháp lý để sẵn sàng nhận vốn đầu tư. Cần có dịch vụ Tư vấn quản lý deal đầu tư từ một công ty luật chuyên nghiệp để giúp anh/chị chủ động trong giao dịch. Ngoài ra, ban điều hành công ty cũng cần được đào tạo, tư vấn để hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi tiếp nhận khoản đầu tư này từ quỹ đầu tư và bắt đầu điều hành công ty theo mô hình mới để phù hợp với sự hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài.

Comments


Talk to our lawyers

Our very-busy attorneys are always available to connect with you. Please choose a suitable time slot for a friendly online chat with us. You will not waste time on this.

Hundreds of our clients have appreciated this short but helpful and friendly talk.

Click the bellow button or scan Zalo QR code for quick supports and booking an appointment.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page