top of page

いらっしゃいませ
当サイトへ

サイトへの訪問者を短く魅力的なメッセージで歓迎します
前書き。ダブルクリックして編集し、独自のテキストを追加します。

Tư vấn pháp lý Xây dựng Hệ thống Nhượng quyền Thương mại

Công ty đã lựa chọn được mô hình nhượng quyền thương mại phù hợp nhất cho chiến lược phát triển của mình. Công ty được cung cấp bộ văn bản pháp lý mẫu cần thiết để ký kết với đối tác nhận nhượng quyền, nhất là hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ đó, nhanh chóng, an tâm khi mở rộng hàng loạt cửa hàng nhượng quyền.

Bối cảnh & Vấn đề

Khách hàng Công ty B. triển khai hệ thống sản xuất và bán lẻ thời trang cho trẻ em. Công ty B. muốn mở rộng hệ thống bán lẻ một cách nhanh chóng thông qua hình thức nhượng quyền thương mại hoặc hợp tác với các đối tác địa phương sở hữu mặt bằng. Công ty B. không rõ cần xây dựng mô hình như thế nào là tốt nhất, các điều khoản nên đưa ra là gì, có những rủi ro pháp lý hoặc rủi ro hợp tác nào cần nhận diện và phương án giải quyết rủi ro đó. Cụ thể hơn nữa là soạn hợp đồng ra sao, chính sách bán hàng và vận hành như thế nào.

Khi được các chủ doanh nghiệp trong ngành giới thiệu, Công ty B. liên hệ với LDC Lawyers và tham gia một cuộc trò chuyện với Luật sư LawyerTalks thì đã quyết định nhờ LDC Lawyers tư vấn mô hình và chuẩn bị các bước pháp lý để triển khai.

Giải pháp của LDC

+ LDC cung cấp dịch vụ tư vấn Hệ thống nhượng quyền thương mại để giúp khách hàng nhận diện các lựa chọn của mô hình này. Đồng thời nhận thức được các cơ hội và thách thức khi triển khai mô hình và các phương án giải quyết các thách thức đó.

+ LDC soạn bản công bố nhượng quyền thương mại để giúp Khách hàng dễ dàng công bố đến các đối tác, khách hàng tiềm năng về mô hình nhượng quyền mà không sợ bị tiết lộ bí mật kinh doanh.

+ LDC giúp đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ của Công ty B., đóng gói cùng với quy trình vận hành hệ thống để sẵn sàng chuyển giao, nhượng quyền cho đối tác.

+ LDC giúp soạn khách hàng thảo bộ văn bản pháp lý gồm hợp đồng và các tài liệu khác để ký kết với đối tác.

Kết quả

+ Chủ doanh nghiệp và các vị trí quản lý của Công ty B. đã được đào tạo, tư vấn về hệ thống nhượng quyền thương mại phổ biến trên thị trường cũng như các quy định pháp luật liên quan.

+ Công ty B. đã lựa chọn được mô hình nhượng quyền thương mại phù hợp nhất cho chiến lược phát triển của mình.

+ Công ty B. được cung cấp bộ văn bản pháp lý mẫu cần thiết để ký kết với đối tác nhận nhượng quyền, nhất là hợp đồng nhượng quyền thương mại.

+ Từ đó, Công ty B. đã nhanh chóng, an tâm khi mở rộng hàng loạt cửa hàng nhượng quyền của mình tại các địa điểm tiềm năng trên cả nước và sẵn sàng cho cửa hàng đầu tiên tại nước ngoài.

Comentários


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page