top of page

法律出版物

ポテキューから定期的に提供される法的ガイダンスやコンプライアンスに関する出版物を購読してください。

Làm sao để công ty có một quy trình kiểm soát việc tuân thủ pháp luật?

Xin nhờ Luật sư Doanh hỗ trợ, gợi ý cho tôi phương án giải quyết để có một quy trình kiểm soát việc tuân thủ pháp luật cho công ty cũng như việc đánh giá, cảnh báo về các rủi ro và khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp đồng thời xây dựng hàng rào/giải pháp để phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Câu chuyện của Khách hàng

Công ty tôi là một nhà sản xuất và phân phối hoá mỹ phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường với gần 20 năm lịch sử phát triển. Với chiến lược phát triển bền vững và chuẩn bị cho bước chuyển giao việc điều hành cho thế hệ F1, tôi cần có các đánh giá, cảnh báo về các rủi ro và khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp đồng thời xây dựng hàng rào/giải pháp để phòng ngừa rủi ro pháp lý. Trong đó, việc đánh giá tình trạng tuân thủ pháp luật và rủi ro pháp lý tiềm tàng là một yếu tố rất quan trọng.

Tôi chưa tìm được dịch vụ, nhà cung cấp nào có thể giải quyết nhu cầu trên của mình và khiến cho chủ doanh nghiệp an tâm khi triển khai. Xin nhờ Luật sư Doanh hỗ trợ, gợi ý cho tôi phương án giải quyết.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Để giải quyết nhu cầu của anh/chị, tôi đề xuất các việc cần làm để kiểm soát việc tuân thủ pháp luật cho công ty như sau:

+ Giai đoạn 1, rà soát tình trạng tuân thủ pháp luật bằng cách thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn, khảo sát các bộ phận, vị trí liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và chính sách công ty.

+ Giai đoạn 2, dựa trên kết quả rà soát và đánh giá, Luật sư đề xuất danh mục các việc pháp lý cần thực hiện để khắc phục các vi phạm, cải thiện các rủi ro pháp lý hiện hữu, phòng ngừa các rủi ro pháp lý tiềm tàng.

+ Giai đoạn 3, tư vấn và thiết lập hệ thống tuân thủ pháp luật với các quy trình tuân thủ pháp luật, các mẫu văn bản pháp lý/hợp đồng chuẩn, chính sách tuân thủ pháp luật. Hệ thống này do các vị trí vận hành doanh nghiệp áp dụng hàng ngày.

+ Giai đoạn 4, kiểm toán pháp lý định kỳ 6 tháng/lần để đánh giá tình hình tuân thủ của doanh nghiệp.

Với giải pháp trên, anh/chị sẽ có được:

+ Báo cáo rà soát pháp lý: biết được mình đang áp dụng đúng/sai/thiếu sót các quy định pháp luật như thế nào. Đồng thời nắm bắt được các việc pháp lý cần phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên và dự toán ngân sách để hoàn thành việc tuân thủ đó.

+ Công ty cũng sẽ được cung cấp lại toàn bộ các văn bản pháp lý mẫu chuẩn để áp dụng cho các bộ phận trong công ty, từ Ban giám đốc đến bộ phận Nhân sự, Kế toán, Sale và thậm chí là cả bộ phận Marketing. Các vị trí này được đào tạo, huấn luyện khả năng tuân thủ pháp luật để chủ động phòng tránh các rủi ro pháp lý phát sinh trong hoạt động hàng ngày của công ty.

+ Với vai trò là chủ doanh nghiệp, anh/chị sẽ được an tâm về tình hình tuân thủ pháp luật và khả năng quản trị rủi ro cho doanh nghiệp của mình.

Commentaires


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page