top of page

いらっしゃいませ
当サイトへ

サイトへの訪問者を短く魅力的なメッセージで歓迎します
前書き。ダブルクリックして編集し、独自のテキストを追加します。

Hướng dẫn các thủ tục, điểm lưu ý khi thành lập công ty trọn gói

Tôi được biết việc thành lập công ty không đơn giản chỉ là đăng ký doanh nghiệp mà còn nhiều vấn đề khác cần xem xét và quyết định ngay từ khi bắt đầu. Tôi cần được luật sư tư vấn các thủ tục, việc quan trọng cần xem xét trước khi tiến hành.

Câu chuyện của Khách hàng

Tôi cùng một số cổ đông khác dự định thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain. Tôi được biết việc thành lập công ty không đơn giản chỉ là đăng ký doanh nghiệp mà còn nhiều vấn đề khác cần xem xét và quyết định ngay từ khi bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ các lần thành lập công ty và hoạt động thất bại lần trước, tôi cần được luật sư tư vấn các thủ tục, việc quan trọng cần xem xét trước khi tiến hành.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư:

Trước tiên, anh/chị đã rất sáng suốt và hiểu biết khi đặt sự quan tâm nghiêm túc đến các việc quan trọng cần quyết định khi thành lập công ty.

Để có thể làm đúng ngay từ đầu, anh/chị cần lưu ý như sau:

Đầu tiên, anh/chị cần nắm bắt các vấn đề như:

+ Các quyền lựa chọn, nghĩa vụ phát sinh theo quy định khi đăng ký thành lập một công ty

+ Việc làm sao để việc góp vốn vào công ty mới là hợp pháp

+ Làm sao để các cổ đông duy trì được quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình

+ Ngành nghề kinh doanh của công ty làm sao được áp dụng ưu đãi thuế

+ Các thủ tục pháp lý cần được sẵn sàng để thuận lợi cho việc gọi vốn từ các nhà đầu tư sau này.

+ Nắm rõ các công cụ áp dụng trước, trong và sau khi thành lập một công ty để giúp công ty này hoạt động theo đúng kỳ vọng và phòng ngừa các rủi ro sau này

+ Cách tránh các thất bại thường thấy của các công ty công nghệ như: một cổ đông tự ý tách ra để làm riêng chính sản phẩm mà công ty đang làm, các cổ đông tranh chấp với nhau, bị cơ quan nhà nước phạt thì áp dụng ưu đãi thuế sai hoặc vi phạm pháp luật ...

Tiếp theo, anh/chị cần nắm rõ về hồ sơ và các việc cần làm sau khi đăng ký doanh nghiệp như: đăng ký chữ ký số, đăng ký thuế online, mở tài khoản ngân hàng và setup Hệ thống hoá đơn GTGT điện tử. Những hồ sơ này thường được thực hiện trọn gói với một lần ký hồ sơ.

Comments


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page