top of page

法律出版物

ポテキューから定期的に提供される法的ガイダンスやコンプライアンスに関する出版物を購読してください。

Giải quyết thành công Dự án Ly hôn, phân chia tài sản và con cái nhanh chóng, bảo mật

Khách hàng đạt được Quyết định công nhận thuận tình ly hôn trong vòng 01 tháng với một lần xuất hiện tại Toà và không cần gặp mặt người chồng. Khách hàng đạt được thoả thuận về việc phân chia tài sản với nguyện vọng bảo toàn 100% cổ phần, cổ tức của doanh nghiệp và quyền điều hành các cơ sở kinh doanh và quyền nuôi ba người con.

Bối cảnh & Vấn đề

Khách hàng chị K., là một doanh nhân. Chị có mâu thuẫn trầm trọng với người chồng. Cả hai đã ly thân và hiện đã không thể liên lạc, nói chuyện với nhau một cách thiện chí. Theo nguyện vọng của chị K., chị muốn thực hiện thủ tục ly hôn với người chồng, thực hiện việc phân chia tài sản một các công bằng, giải quyết việc nuôi ba người con một cách hợp tình, hợp lý.

Vấn đề được yêu cầu là thủ tục cần thực hiện bảo mật, nhanh chóng, hai bên không gặp mặt nhau trong quá trình giải quyết, tài sản và con cái được các bên thoả thuận phân chia trước khi ra Toà. Thông qua người bạn giới thiệu, chị K đã tin tưởng giao cho LDC Lawyers đại diện để tư vấn, dàn xếp và giải quyết vụ việc.

Giải pháp của LDC

+ LDC thực hiện Quy trình Tham vấn Hàn gắn Gia đình theo Nguyên tắc hành nghề của LDC.

+ LDC thực hiện Quy trình hoà giải và thoả thuận thiện chí với người chồng nhằm giúp các bên có phương án giải quyết chung tốt nhất.

+ Sau khi không nhận được thiện chí giái quyết của người chồng, LDC đã thực hiện quy trình Yêu cầu và Đàm phán Cạnh tranh với người chồng về phương án lý hôn, phân chia tài sản và con cái trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng chị K..

+ LDC đại diện khách hàng liên lạc, làm việc, thương lượng, đàm phán với các bên liên quan bao gồm cả gia đình nội ngoại, chính quyền, toà án, cơ quan công tác và những người có ảnh hưởng để giúp các bên đạt được phương án ly hôn có thể chấp nhận được trước khi đưa tranh chấp ra Toà.

Kết quả

+ Khách hàng đạt được Quyết định công nhận thuận tình ly hôn từ Toà Án trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn với một lần xuất hiện tại Toà và không cần gặp mặt người chồng.

+ Khách hàng đạt được thoả thuận về việc phân chia tài sản với nguyện vọng bảo toàn 100% cổ phần, cổ tức của doanh nghiệp và quyền điều hành các cơ sở kinh doanh.

+ Khách hàng đạt được quyền nuôi ba người con 12 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi và miễn nghĩa vụ cấp dưỡng của người chồng.

+ Khách hàng giữ được mối quan hệ với hai bên nội ngoại để duy trì môi trường thân thiện cho các người con.

コメント


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page