top of page

いらっしゃいませ
当サイトへ

サイトへの訪問者を短く魅力的なメッセージで歓迎します
前書き。ダブルクリックして編集し、独自のテキストを追加します。

Cần lưu ý gì để được chấp nhận khi đăng ký bảo hộ thương hiệu?

Xin Luật sư Doanh cho tôi biết cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu? Làm sao để có thể được chấp nhận cấp bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền?

Câu chuyện của khách hàng:

Tôi muốn đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu. Tôi được biết, việc đăng ký này có khả năng bị Cục Sở hữu Trí tuệ từ chối bảo hộ sau 1-2 năm nếu thương hiệu không đủ điều kiện được bảo hộ độc quyền.

Xin Luật sư Doanh cho tôi biết cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu? Làm sao để có thể được chấp nhận cấp bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền?

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư:

Để thủ tục đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) thành công, tôi đề xuất một số giải pháp sau:

+ Tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ các nhãn hiệu mới trước khi nộp đơn đăng ký. Các luật sư sở hữu trí tuệ sẽ tra cứu các kho dữ liệu về nhãn hiệu, đối chiếu quy định pháp luật để xác định khả năng bảo hộ của thương hiệu dự định đăng ký.

+ Trường hợp khả năng bảo hộ là cao thì nên tiến hành nộp đơn. Trường hợp khả năng bảo hộ là thấp thì nên thay đổi thương hiệu khác và không nên nộp đơn để tránh lãng phí thời gian, chi phí và việc đầu tư.

+ Trường hợp khả năng bảo hộ thấp hoặc trung bình thì cần tiến hành một số giải pháp chỉnh sửa, cải thiện, nâng cao khả năng bảo hộ.

Ngoài ra, để nâng cao quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu, anh/chị nên tiến hành đồng thời thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền logo và hình ảnh nhận diện cho thương hiệu. Anh/chị cũng cần được đơn vị tư vấn phổ biến, hướng dẫn để anh/chị hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu. Nắm rõ các phương án và lựa chọn phương án tốt nhất để ứng xử với tình hình hiện tại.

Comments


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page