top of page

法律出版物

ポテキューから定期的に提供される法的ガイダンスやコンプライアンスに関する出版物を購読してください。

Cần làm thủ tục như thế nào để được áp dụng ưu đãi thuế phần mềm?

Khi thấy một số công ty phần mềm khác bị truy thu thuế vì áp dụng ưu đãi không đúng quy định, công ty tôi cần được tư vấn để có thể áp dụng ưu đãi thuế đúng pháp luật. Rất mong Luật sư Doanh chia sẻ cho chúng tôi biết một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp.

Câu chuyện của Khách hàng

Công ty tôi hoạt động sản xuất phần mềm cho các khách hàng lớn tại nước ngoài và Việt Nam. Doanh thu từ các đơn hàng đã ký lên đến hàng triệu USD cho 12 tháng tới và đang có xu hướng gia tăng. Hiện tại kế toán đang áp dụng ưu đãi thuế sản xuất phần mềm nhưng cho phần doanh thu nhỏ. Khi thấy một số công ty phần mềm khác bị truy thu thuế vì áp dụng ưu đãi không đúng quy định, công ty tôi cần được tư vấn để có thể áp dụng ưu đãi thuế đúng pháp luật.

Rất mong Luật sư Doanh chia sẻ cho chúng tôi biết một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Bên cạnh việc đáp ứng các quy định chi tiết được quy định tại các văn bản pháp luật (phần này Kế toán thuế của anh/chị có thể tự tìm kiếm thông tin và phải biết rõ), thì một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp được chúng tôi đề xuất như sau:

Về việc đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế

Có 3 điều kiện quan trọng nhất:

+ Doanh thu được miễn thuế, giảm thuế phải là doanh thu từ dự án mới của hoạt động sản xuất phần mềm

+ Hoạt động sản xuất phần mềm thuộc danh mục các hoạt động/quy trình sản xuất phần mềm theo quy định

+ Phần mềm mang lại doanh thu được ưu đãi, giảm thuế đó thuộc danh mục các loại phần mềm theo quy định.

Anh/chị cần rà soát mô hình kinh doanh, các sản phẩm phần mềm đã, đang và sẽ thực hiện để đảm bảo đáp ứng các điều kiện trên.

Về việc chuẩn bị chứng từ chứng minh đủ điều kiện

Anh/chị cần lưu trữ chứng từ hợp đồng/đơn đặt hàng phần mềm, văn bản nghiệm thu, xuất hoá đơn, khai thuế để đảm bảo kín kẽ trong việc áp dụng ưu đãi thuế và sẵn sàng giải trình với các yêu cầu, thắc mắc từ cơ quan thuế. Trong đó, các chứng từ phải ghi nhận nội dung phản ánh đủ điều kiện ưu đãi thuế một cách đồng nhất.

Коментарі


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page