top of page

いらっしゃいませ
当サイトへ

サイトへの訪問者を短く魅力的なメッセージで歓迎します
前書き。ダブルクリックして編集し、独自のテキストを追加します。

Cần làm gì khi Cơ quan Thuế phạt và truy thu thuế của doanh nghiệp sai quy định?

Công ty anh/chị cần nắm rõ và củng cố cơ sở pháp lý để bảo vệ cho quyền lợi của mình khi cơ quan thuế áp dụng sai quy định. Quá trình đối thoại, khiếu nại và khởi kiện cơ quan thuế cần được thực hiện một cách văn minh và duy trì không khí thân thiện giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, cán bộ thuế phụ trách.

Câu chuyện của Khách hàng

Trong quá trình thanh tra thuế, Cục thuế Thành phố phát hiện công ty tôi có nghiệp vụ khai thuế sai dẫn đến phát sinh số thuế phải truy thu, truy nộp và truy thu tiền chậm nộp. Cơ quan thuế đã áp dụng quy định pháp luật hiện hành để truy thu khoản tiền chậm nộp cho niên độ kế toán 2011 và 2012 số tiền gần 5 tỷ đồng.

Chúng tôi cần được kiểm tra chéo và tư vấn phương án xác minh tính đúng trong quyết định truy thu của cơ quan thuế và phương án để giảm số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nếu cơ quan thuế sai.

Hy vọng Luật sư Doanh và LDC Lawyers team có thể hướng dẫn cho chúng tôi các việc cần làm trong hoàn cảnh này.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

Bước 1: rà soát toàn bộ sự việc để đánh giá tính đúng đắn trong hoạt động khai thuế của công ty cũng như quá trình thanh kiểm tra, truy thu thuế, xử phạt của cơ quan thuế.

Bước 2: trường hợp phát hiện ra cơ quan thuế áp dụng sai quy định pháp luật dẫn đến truy thu sai số tiền chậm nộp của công ty thì tiến hành xử lý theo các bước tiếp theo.

Bước 3: đối thoại với quan thuế để yêu cầu cơ quan thuế thu hồi, sửa đổi phần quyết định sai đó.

Bước 4: trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận yêu cầu của công ty thì cần khiếu nại cơ quan thuế.

Bước 5: trường hợp cơ quan thuế vẫn không chấp nhận khiếu nại thì khởi kiện cơ quan thuế tới toà án các cấp. Việc khởi kiện thực hiện theo các cấp gồm sơ thẩm tại Toà án Nhân dân Thành phố và Phúc thẩm tại Toà án cấp cao.

Xin lưu ý, công ty anh/chị cần nắm rõ và củng cố cơ sở pháp lý để bảo vệ cho quyền lợi của mình khi cơ quan thuế áp dụng sai quy định. Quá trình đối thoại, khiếu nại và khởi kiện cơ quan thuế cần được thực hiện một cách văn minh và duy trì không khí thân thiện giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, cán bộ thuế phụ trách.

Comments


弁護士にご相談ください

私たちの非常に忙しい弁護士は、いつでもあなたとつながることができます。私たちとのフレンドリーなオンライン チャットに適した時間帯を選択してください。これで時間を無駄にすることはありません。

何百人ものお客様が、この短いながらも有益でフレンドリーな講演を高く評価してくださいました。

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page