top of page

SH#2. Làm chủ cảm xúc - Làm chủ cuộc sống

  • 2
オンラインプログラム修了で認定証を取得しましょう。
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các anh chị một số đúc kết cũng như những kinh nghiệm của mình trong việc kiểm soát và chế ngự các cảm xúc tiêu cực như vậy. Có được những kỹ năng này sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta vững vàng và bình an hơn rất nhiều. Copyright: Hiếu TV

既に参加していますか? ログイン

bottom of page