top of page

SH#1: Blindspot - biết điều mình không biết

  • 2
オンラインプログラム修了で認定証を取得しましょう。
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

Trong cuộc sống chúng ta cũng có khái niệm blindspot, là những kiến thức, những kỹ năng mà chúng ta chưa biết. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những phạm trù về những điều đã biết và chưa biết này. Có được một bức tranh tổng quát sẽ giúp chúng ta có được những cách phản ứng và hành xử phù hợp. Từ đó nó sẽ giúp cho hành trình cuộc sống của chúng ta được thuận lợi với dễ thành công hơn.

既に参加していますか? ログイン

bottom of page