top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Tư vấn áp dụng Ưu đãi thuế sản xuất phần mềm cho công ty công nghệ

Công ty đã nắm rõ các điều kiện, quy trình áp dụng ưu đãi, các việc cần lưu ý, các tình huống phát sinh khi áp dụng ưu đãi thuế và giải pháp khắc phục, dự phòng. Công ty đã tiết kiệm hàng trăm ngàn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển đổi khoản này thành phúc lợi cho đội ngũ nhân sự, chia lợi tức cho cổ đông và tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp.

Bối cảnh & Vấn đề

Công ty P. hoạt động sản xuất phần mềm cho các khách hàng lớn tại nước ngoài và Việt Nam. Doanh thu từ các đơn hàng đã ký lên đến hàng triệu USD cho 12 tháng tới và đang có xu hướng gia tăng. Hiện tại kế toán của Công ty P. đang tự áp dụng ưu đãi thuế sản xuất phần mềm nhưng cho phần doanh thu nhỏ. Khi thấy một số công ty tương tự bị truy thu thuế vì áp dụng ưu đãi không đúng điều kiện, Công ty P. cần được tư vấn để có thể áp dụng ưu đãi thuế đúng pháp luật.

Công ty P. tìm kiếm trên google và được biết LDC Lawyers là công ty hàng đầu trong việc tư vấn áp dụng ưu đãi thuế sản xuất phần mềm. Công ty P. yêu cầu LDC cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng ưu đãi thuế.


Giải pháp của LDC

+ LDC rà soát mô hình kinh doanh, các sản phẩm phần mềm P. đã ký hợp đồng và đang, sẽ thực hiện.

+ LDC tư vấn các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế, các bước thực hiện áp dụng ưu đãi, các chứng từ cần chuẩn bị và lưu trữ khi áp dụng ưu đãi này.

+ LDC cũng tư vấn quy trình phù hợp để đáp ứng các điều kiện, lưu trữ chứng từ, xuất hoá đơn, khai thuế để đảm bảo kín kẽ trong việc áp dụng ưu đãi thuế và sẵn sàng giải trình với các yêu cầu, thắc mắc từ cơ quan thuế.


Kết quả

+ Công ty P. đã nắm rõ các điều kiện, quy trình áp dụng ưu đãi, các việc cần lưu ý, các tình huống phát sinh khi áp dụng ưu đãi thuế và giải pháp khắc phục, dự phòng.

+ Xây dựng quy trình áp dụng ưu đãi thuế, chỉnh sửa hợp đồng gia công phần mềm, biên bản nghiệm thu kết quả công việc, hoá đơn, chứng từ thanh toán để lưu trữ nhằm chứng minh cho việc công ty đã thoả mãn điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

+ Với quy trình này, Công ty P. đã tiết kiệm hàng trăm ngàn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển đổi khoản này thành phúc lợi cho đội ngũ nhân sự, chia lợi tức cho cổ đông và tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp.

Comentarios


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page