top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Rà soát và Thiết lập Hệ thống Tuân thủ pháp luật Doanh nghiệp (LCS)

Chủ doanh nghiệp an tâm về tình hình tuân thủ pháp luật và khả năng quản trị rủi ro cho doanh nghiệp của mình. Đây là một kết quả ấn tượng khi Công ty L. đang có chiến lược minh bạch hoá hoạt động để phù hợp với chiến lược IPO.

Bối cảnh & Vấn đề

Khách hàng Công ty L. là một nhà sản xuất và phân phối hoá mỹ phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường với gần 20 năm lịch sử phát triển. Với chiến lược phát triển bền vững và chuẩn bị cho bước chuyển giao việc điều hành cho thế hệ F1, Chủ doanh nghiệp cần có các đánh giá, cảnh báo về các rủi ro và khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp đồng thời xây dựng hàng rào/giải pháp để phòng ngừa rủi ro pháp lý. Trong đó, việc đánh giá tình trạng tuân thủ pháp luật và rủi ro pháp lý tiềm tàng là một yếu tố rất quan trọng.

Rà soát các dịch vụ có sẵn trên thị trường pháp lý, Công ty L. không tìm được dịch vụ nào có thể giải quyết nhu cầu trên của mình cũng như khiến cho chủ doanh nghiệp an tâm khi triển khai. Sau khi cân nhắc đề xuất dịch vụ Rà soát và Xây dựng hệ thống tuân thủ pháp luật LCS của LDC Lawyers, Công ty L. đã quyết định giao cho LDC thực hiện việc rà soát và đánh giá và giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Giải pháp của LDC

Để giải quyết nhu cầu của Khách hàng, LDC đề xuất dịch vụ LCS được đóng gói và thực hiện theo bốn giai đoạn.

+ Giai đoạn 1, rà soát tình trạng tuân thủ pháp luật bằng cách thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn, khảo sát các bộ phận, vị trí liên quan đến việc tuân thủ pháp luật và chính sách công ty.

+ Giai đoạn 2, dựa trên kết quả rà soát và đánh giá, LDC đề xuất danh mục các việc pháp lý cần thực hiện để khắc phục các vi phạm, cải thiện các rủi ro pháp lý hiện hữu, phòng ngừa các rủi ro pháp lý tiềm tàng.

+ Giai đoạn 3, tư vấn và thiết lập hệ thống tuân thủ pháp luật (LCS) với các quy trình tuân thủ pháp luật, các mẫu văn bản pháp lý/hợp đồng chuẩn, chính sách tuân thủ pháp luật. Hệ thống này do các vị trí vận hành doanh nghiệp áp dụng hàng ngày.

+ Giai đoạn 4, kiểm toán pháp lý định kỳ 6 tháng/lần để đánh giá tình hình tuân thủ của doanh nghiệp.

Kết quả

+ Báo cáo Rà soát pháp lý: Lần đầu tiên chủ doanh nghiệp L. biết được mình đang áp dụng đúng/sai/thiếu sót các quy định pháp luật như thế nào. Đồng thời nắm bắt được các việc pháp lý cần phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên và dự toán ngân sách để hoàn thành việc tuân thủ đó.

+ Công ty L. được cung cấp lại toàn bộ các văn bản pháp lý mẫu chuẩn để áp dụng cho các bộ phận trong công ty, từ Ban Giám đốc đến bộ phận Nhân sự, Kế toán, Sale và thậm chí là cả bộ phận Marketing. Các vị trí này được đào tạo, huấn luyện khả năng tuân thủ pháp luật để chủ động phòng tránh các rủi ro pháp lý phát sinh trong hoạt động hàng ngày của công ty.

+ Chủ doanh nghiệp an tâm về tình hình tuân thủ pháp luật và khả năng quản trị rủi ro cho doanh nghiệp của mình. Theo lộ trình 06 tháng, Công ty L. sẽ đạt 90/100 điểm tuân thủ pháp luật. Đây là một kết quả ấn tượng khi Công ty L. đang có chiến lược minh bạch hoá hoạt động để phù hợp với chiến lược IPO.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page