top of page

Bienvenidos
a nuestro sitio

Dé la bienvenida a los visitantes a su sitio con una breve y atractiva
Introducción. Haga doble clic para editar y agregar su propio texto.

Làm sao để xây dựng hệ thống bán hàng gồm nhiều cấp cộng tác viên mà không phải là bán hàng đa cấp?

Tôi nhờ Luật sư Doanh cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để xây dựng hệ thống bán hàng nhiều cấp một cách hợp pháp mà tuân thủ pháp luật một cách đơn giản nhất, khả thi và tiết kiệm chi phí tuân thủ nhất.

Câu chuyện của Khách hàng

Công ty tôi mong muốn thiết lập và vận hành một hệ thống bán hàng sản phẩm thực phẩm chức năng mới với sự tham gia của nhiều cộng tác viên bán hàng trải dài khắp các tỉnh thành. Mục tiêu của hệ thống bán hàng là: i) thúc đẩy doanh số bán sản phẩm trực tiếp đến người tiều dùng và ii) mở rộng mạng lưới cộng tác viên bán hàng. Trong đó, mục tiêu gia tăng doanh số thông qua mở rộng mạng lưới bán hàng là ưu tiên chiến lược

Các luật sư khác đều tư vấn cho tôi xin cấp phép bán hàng đa cấp với chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng trong khi khả năng thành công là 50%. Tuy nhiên, xét thấy hệ thống của chúng tôi không hẳn là đa cấp nên tôi chưa an tâm với các tư vấn kia.

Tôi nhờ Luật sư Doanh cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để xây dựng hệ thống này một cách hợp pháp mà tuân thủ pháp luật một cách đơn giản nhất, khả thi và tiết kiệm chi phí tuân thủ nhất.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Vấn đề này thường phải có một dự án tư vấn thì mới có thể có những thông tin, lời khuyên giá trị nhất cho anh/chị được. Tuy nhiên, tại buổi trò chuyện này, tôi có một số đề xuất cho anh/chị như sau:

Trước tiên anh/chị cần rà soát lại quy trình bán hàng kỳ vọng của mình và đối chiếu với các đặc điểm của một hệ thống bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật hiện hành để xem điểm nào giống, điểm nào không giống.

Từ đó, làm rõ hệ thống bán hàng của anh/chị là theo mô hình là một hệ thống bán hàng thông thường chứ không phải là hệ thống bán hàng đa cấp. Cần đặc biệt lưu ý đến các vấn đề: quy chế trả thưởng, hoa hồng, cơ chế ghi nhận doanh thu, cơ chế thưởng/hoa hồng khi giới thiệu cộng tác viên bán hàng cấp dưới ....

Sau đó, anh/chị cần được cung cấp các văn bản pháp lý để cyông ty áp dụng trong quá trình triển khai.

Anh/chị cũng lưu ý cần đào tạo, hướng dẫn cho các quản lý, nhà tuyển dụng, đào tạo viên việc nhất quán trọng việc tuân thủ pháp luật khi triển khai hệ thống bán hàng, nhất là những việc được làm và không được làm để tránh các rủi ro pháp lý phát sinh.

Lời khuyên cuối cùng là anh/chị cần ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với một nhà tư vấn về hệ thống náy để phòng ngừa các rủi ro pháp lý khi triển khai cũng như để được tư vấn một cách chi tiết, cặn kẽ.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page