top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Làm sao để soạn thảo Hợp đồng bán hàng mẫu chuẩn nhất?

Thời gian gần đây, hoạt động bán hàng của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Hợp đồng bán hàng mà tôi đang sử dụng có các điều khoản hợp đồng bán hàng bất lợi và không giải quyết được các chiêu “lách luật” từ người mua. Việc thu hồi công nợ bị bế tắc khi có quá nhiều công nợ quá hạn tăng lên mà không có phương án thu hồi khả thi.

Câu chuyện của Khách hàng

Tôi kinh doanh đã được 5 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động bán hàng của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Việc thu hồi công nợ bị bế tắc khi có quá nhiều công nợ quá hạn tăng lên mà không có phương án thu hồi khả thi. Hợp đồng bán hàng mà tôi đang sử dụng có các điều khoản hợp đồng bán hàng bất lợi và không giải quyết được các chiêu “lách luật” từ người mua. Người mua luôn yêu cầu giao hàng trước và thanh toán sau, sau đó trì hoãn việc thanh toán hoặc tạm giữ lô hàng mà không thanh toán vì lý do chất lượng hàng hoá/dịch vụ chưa đạt yêu cầu. Ngay cả hồ sơ thanh toán cũng được người mua yêu cầu chuẩn bị thêm các chứng từ vô lý và không cần thiết.

Tôi cần lời khuyên từ Luật sư Doanh để khắc phục vấn đề này.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Sau khi trao đổi về mô hình kinh doanh, đánh giá vị thế bán hàng trên thị trường, quy trình bán hàng và thu hồi công nợ của công ty anh/chị, tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

+ Xem xét điều chỉnh quy trình kinh doanh để đảm bảo các bước ký hợp đồng, thanh toán, giao hàng, xử lý công nợ quá hạn được chặt chẽ.

+ Lựa chọn/phân loại khách hàng từ đầu quy trình bán hàng, định hướng khách hàng theo quy trình bán hàng của mình.

+ Soạn thảo lại hợp đồng bán hàng chuẩn với các điều khoản chặt chẽ và công bằng cho cả hai bên. Trong đó, điều khoản thanh toán là một nguyên tắc quan trọng nhất.

+ Đề xuất phương thức thanh toán giá trị hợp đồng linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng nhưng chặt chẽ và phù hợp với quy luật cung cầu để công ty anh/chị làm chủ giao dịch.

+ Công ty cần hướng dẫn các bộ phận liên quan trong việc nhận diện khách hàng tốt, đàm phán, thương lượng hợp đồng, ký kết và triển khai hợp đồng.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page