top of page

Bienvenidos
a nuestro sitio

Dé la bienvenida a los visitantes a su sitio con una breve y atractiva
Introducción. Haga doble clic para editar y agregar su propio texto.

Dự án Tư vấn pháp lý Hệ thống bán hàng nhiều cấp (không phải bán hàng đa cấp)

Công ty tự tin áp dụng Hệ thống bán hàng gồm nhiều cấp cộng tác viên bán hàng mà không liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp nên không thuộc diện xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp. Tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho việc tham vấn và thực hiện thủ tục hành chính.

Bối cảnh & Vấn đề

Khách hàng Công ty M. là một nhà sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng) mới gia nhập thị trường. Công ty M. mong muốn thiết lập và vận hành một hệ thống bán hàng đột phá với sự tham gia của nhiều cộng tác viên bán hàng trải dài khắp các tỉnh thành.

Mục tiêu của hệ thống bán hàng là: i) thúc đẩy doanh số bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và ii) mở rộng mạng lưới cộng tác viên bán hàng. Trong đó, mục tiêu gia tăng doanh số thông qua mở rộng mạng lưới bán hàng là ưu tiên chiến lược.

Khi tham vấn các công ty luật, Khách hàng M. đều được tư vấn theo hướng xin cấp phép bán hàng đa cấp với chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng trong khi khả năng thành công là 50%. Được một chủ doanh nghiệp giới thiệu, Công ty M. đã có một buổi tham vấn nhanh LawyerTalks để tìm kiếm sự giúp đỡ từ LDC Lawyers. Công ty M. đã quyết định giao Dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống bán hàng nhiều cấp cho LDC Lawyers để có thể tuân thủ pháp luật một cách đơn giản nhất, khả thi và tiết kiệm chi phí tuân thủ nhất.

Giải pháp của LDC

+ Rà soát quy trình, hệ thống bán hàng hiện tại và kỳ vọng của khách hàng.

+ Xác định các quy định pháp luật hiện hành có thể tác động đến hệ thống này.

+ Phân tích chi tiết hệ thống bán hàng gồm: Mục tiêu, quy chế trả thưởng, hoa hồng, cơ chế ghi nhận doanh thu, cơ chế thưởng/hoa hồng khi giới thiệu cộng tác viên bán hàng cấp dưới ....

+ Đề xuất mô hình hệ thống bán hàng mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định về bán hàng đa cấp.

+ Tư vấn cho ban điều hành về hệ thống bán hàng mới, những việc được làm và không được làm để tránh các rủi ro pháp lý phát sinh.

+ Chuẩn bị các văn bản pháp lý để Công ty áp dụng trong quá trình triển khai.

+ Đào tạo, hướng dẫn các Quản lý, Nhà tuyển dụng, Đào tạo viên việc tuân thủ pháp luật khi triển khai hệ thống bán hàng mới này.

Kết quả

+ Công ty M. tự tin áp dụng Hệ thống bán hàng gồm nhiều cấp cộng tác viên bán hàng mà không liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp nên không thuộc diện xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Nhất quán việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các việc cần làm và không được làm khi triển khai hệ thống bán hàng mới.

+ Tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho việc tham vấn và thực hiện thủ tục hành chính nếu phát triển hệ thống bán hàng theo mô hình bán hàng đa cấp, một mô hình đã bị thị trường phản ứng tiêu cực với nhiều thành kiến.

Comentarios


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page