top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Dịch vụ Phòng Pháp chế thuê ngoài cho Công ty đa ngành nghề

LDC Lawyers duy trì dịch vụ Phòng pháp chế thuê ngoài với khách hàng doanh nghiệp ổn định tới gần 4 năm liên tục (từ 2009) và vẫn đang tiếp tục.

Bối cảnh & vấn đề của Khách hàng

Khách hàng Công ty B. với nhiều công ty thành viên và kinh doanh nhiều thương hiệu/sản phẩm. Hoạt động kinh doanh của Công ty hiện ngày càng mở rộng quy mô doanh thu, nhân sự và khách hàng. Các giao dịch, hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Công ty ngày càng phát sinh nhiều công việc pháp lý liên quan đến rà soát hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, cần các tư vấn pháp lý chính xác và thực tế để Hội đồng Quản trị ra quyết định, giải quyết các bất đồng với đối tác/khách hàng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý để tuân thủ pháp luật cũng như các chính sách, cam kết với đối tác ... Trong khi đó, nhân viên pháp chế hiện tại không đủ kiến thức đa dạng, kinh nghiệm hành nghề và năng lực cấp cao để giải quyết rốt ráo các vấn đề ở nhiều cấp độ.

Công ty B. cần một đội ngũ pháp lý ổn định, đa dạng kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn ở nhiều cấp độ mà vẫn kiểm soát được ngân sách và chất lượng công việc. Việc tuyển mới một đội ngũ pháp lý nội bộ (In-house Legal Department) khoảng 3-5 nhân sự là không khả thi về mặt chi phí tiền lương, chi phí quản lý.

Giải pháp của LDC

LDC Lawyers đề xuất gói Dịch vụ Phòng pháp chế Thuê ngoài với các đặc điểm như sau:

Mô hình cung cấp dịch vụ

Đội ngũ Luật sư của LDC gồm: một Luật sư cấp cao kiểm soát chất lượng dịch vụ và tư vấn cho Hội đồng Quản trị; một Luật sư trung cấp quản lý và theo dõi tiến độ các việc pháp lý đang và sắp triển khai; một Luật sư chuyên lĩnh vực Tư vấn và Hợp đồng thực hiện xử lý các công việc liên quan đến tư vấn, hợp đồng. Một chuyên viên pháp lý phái cử tới văn phòng khách hàng làm việc theo lịch cố định để kiểm soát thực tế áp dụng tư vấn pháp luật.

Đội ngũ Pháp chế thuê ngoài này được cấp tài khoản email doanh nghiệp khách hàng cũng như tài khoản phần mềm Quản lý Công việc của khách hàng để tiếp nhận, xử lý và hoàn thành các Yêu cầu pháp lý (Task) cũng như tương tác hàng ngày với các vị trí/bộ phận trong công ty khách hàng.

Người quản lý, người phụ trách tham gia các cuộc họp của Khách hàng và cung cấp các báo cáo công việc, tư vấn như một bộ phận của công ty khách hàng.

Phạm vi dịch vụ

+ Rà soát, kiểm soát, soạn thảo, dịch thuật tất cả các văn bản pháp lý, hợp đồng mà Khách hàng ban hành, ký kết.

+ Tư vấn, hướng dẫn các bộ phận liên quan, cố vấn cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc Điều hành, Hội đồng quản trị các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty cũng như các kế hoạch sắp tới.

+ Đại diện Khách hàng liên hệ, làm việc, đàm phán với bên thứ ba khi phát sinh các tranh chấp, bất đồng.

+ Đóng góp ý kiến và đề xuất cho chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty ở khía cạnh tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro pháp lý.

Chi phí vận hành

Chi phí vận hành Bộ phận Pháp chế thuê ngoài là một khoản phí dịch vụ cố định tương đương 30% quỹ lương cho Bộ phận pháp chế tại chỗ. Khoản phí dịch vụ này chỉ cộng thêm 10% thuế GTGT thay vì 32.5% khoản bảo hiểm xã hội nếu Khách hàng thuê trực tiếp nhân sự pháp chế.

Kết quả

+ Các công việc pháp lý của Khách hàng được giải quyết rốt ráo bởi một đội ngũ pháp chế thay vì một cá nhân có kinh nghiệm giới hạn.

+ Các công việc pháp lý đa dạng về lĩnh vực, cấp độ chuyên sâu và kinh nghiệm đã được giải quyết bởi các chuyên gia có năng lực tương xứng và tiết kiệm chi phí do được LDC điều phối phù hợp với năng lực chuyên gia nên đã tiết kiệm chi phí cho khách hàng và đảm bảo yêu cầu công việc.

+ Đội ngũ pháp chế thuê ngoài của LDC luôn ổn định do làm việc theo team nên không phụ thuộc vào việc nghỉ ốm, nghỉ việc hay bất ổn tâm sinh lý khác của một cá nhân. Dịch vụ của đội ngũ pháp chế này được cung cấp và duy trì ổn định bởi một công ty và tuân thủ theo Chính sách và cam kết chất lượng dịch vụ của LDC.

+ LDC Lawyers duy trì dịch vụ Phòng pháp chế thuê ngoài với khách hàng B. ổn định tới gần 4 năm liên tục (từ 2009) và vẫn đang tiếp tục.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page