top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Cần làm thủ tục như thế nào để được áp dụng ưu đãi thuế phần mềm?

Khi thấy một số công ty phần mềm khác bị truy thu thuế vì áp dụng ưu đãi không đúng quy định, công ty tôi cần được tư vấn để có thể áp dụng ưu đãi thuế đúng pháp luật. Rất mong Luật sư Doanh chia sẻ cho chúng tôi biết một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp.

Câu chuyện của Khách hàng

Công ty tôi hoạt động sản xuất phần mềm cho các khách hàng lớn tại nước ngoài và Việt Nam. Doanh thu từ các đơn hàng đã ký lên đến hàng triệu USD cho 12 tháng tới và đang có xu hướng gia tăng. Hiện tại kế toán đang áp dụng ưu đãi thuế sản xuất phần mềm nhưng cho phần doanh thu nhỏ. Khi thấy một số công ty phần mềm khác bị truy thu thuế vì áp dụng ưu đãi không đúng quy định, công ty tôi cần được tư vấn để có thể áp dụng ưu đãi thuế đúng pháp luật.

Rất mong Luật sư Doanh chia sẻ cho chúng tôi biết một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Bên cạnh việc đáp ứng các quy định chi tiết được quy định tại các văn bản pháp luật (phần này Kế toán thuế của anh/chị có thể tự tìm kiếm thông tin và phải biết rõ), thì một số điều cần làm để áp dụng ưu đãi thuế này một cách hợp pháp được chúng tôi đề xuất như sau:

Về việc đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế

Có 3 điều kiện quan trọng nhất:

+ Doanh thu được miễn thuế, giảm thuế phải là doanh thu từ dự án mới của hoạt động sản xuất phần mềm

+ Hoạt động sản xuất phần mềm thuộc danh mục các hoạt động/quy trình sản xuất phần mềm theo quy định

+ Phần mềm mang lại doanh thu được ưu đãi, giảm thuế đó thuộc danh mục các loại phần mềm theo quy định.

Anh/chị cần rà soát mô hình kinh doanh, các sản phẩm phần mềm đã, đang và sẽ thực hiện để đảm bảo đáp ứng các điều kiện trên.

Về việc chuẩn bị chứng từ chứng minh đủ điều kiện

Anh/chị cần lưu trữ chứng từ hợp đồng/đơn đặt hàng phần mềm, văn bản nghiệm thu, xuất hoá đơn, khai thuế để đảm bảo kín kẽ trong việc áp dụng ưu đãi thuế và sẵn sàng giải trình với các yêu cầu, thắc mắc từ cơ quan thuế. Trong đó, các chứng từ phải ghi nhận nội dung phản ánh đủ điều kiện ưu đãi thuế một cách đồng nhất.

留言


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page