top of page

Publicaciones legales

Suscríbase a las publicaciones de orientación legal y cumplimiento que Potekyu proporciona periódicamente.

Bắt đầu xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại như thế nào?

Nhượng quyền thương mại là một lĩnh vực khá phức tạp và đa dạng. Hiện nay có ba mô hình nhượng quyền đang được các thương nhân triển khai tại Việt Nam. Do đó, trước tiên anh/chị cần hiểu rõ, nhận diện về mô hinh kinh doanh nhượng quyền thương mại để lựa chọn một mô hình nhượng quyền phù hợp.

Câu chuyện của Khách hàng

Công ty tôi triển khai hệ thống sản xuất và bán lẻ thời trang cho trẻ em. Chúng tôi muốn mở rộng hệ thống bán lẻ một cách nhanh chóng thông qua hình thức nhượng quyền thương mại hoặc hợp tác với các đối tác địa phương có sở hữu mặt bằng. Chúng tôi không rõ cần xây dựng mô hình như thế nào là tốt nhất, các điều khoản nên đưa ra là gì, có những rủi ro pháp lý hoặc rủi ro hợp tác nào cần nhận diện và phương án giải quyết rủi ro đó. Cụ thể hơn nữa là soạn hợp đồng ra sao, chính sách bán hàng và vận hành như thế nào.

Tôi mong nhận được các gợi ý của Luật sư Doanh khi bắt đầu xây dựng hệ thống này cũng như chuẩn bị các bước pháp lý để triển khai.

Tóm tắt lời khuyên từ Luật sư

Nhượng quyền thương mại là một lĩnh vực khá phức tạp và đa dạng. Hiện nay có ba mô hình nhượng quyền đang được các thương nhân triển khai tại Việt Nam. Do đó, trước tiên anh/chị cần hiểu rõ, nhận diện về mô hinh kinh doanh nhượng quyền thương mại để lựa chọn một mô hình nhượng quyền phù hợp. Thực tế, để dễ dàng biết việc cần làm là gì, anh/chị có thể nêu mô hình của anh/chị đã có trên thị trường hay chưa, tương tự như hệ thống nào đã triển khai.

Mỗi mô hình sẽ có các cơ hội và thách thức khi triển khai. Anh/chị cần nắm rõ và có các phương án giải quyết các thách thức đó.

Về một số việc pháp lý, anh/chị cần làm các việc như sau:

+ Soạn bản công bố nhượng quyền thương mại để giúp khách hàng dễ dàng công bố đến các đối tác, khách hàng tiềm năng về mô hình nhượng quyền.

+ Đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ của công ty.

+ Đóng gói (mô tả bằng văn bản, đồ hoạ, quy trình, hướng dẫn, quy chế) hệ thống, quy trình vận hành và sẵn sàng chuyển giao, nhượng quyền cho đối tác.

+ Soạn thảo bộ văn bản pháp lý gồm hợp đồng và các tài liệu khác để ký kết với đối tác.

+ Chủ doanh nghiệp và các vị trí quản lý của công ty cần được đào tạo, tư vấn về hệ thống nhượng quyền thương mại và các vận hành về mặt pháp lý và thực tiễn thương mại.

Comments


Hable con nuestros abogados

Nuestros abogados muy ocupados siempre están disponibles para conectarse con usted. Elija un intervalo de tiempo adecuado para un chat amistoso en línea con nosotros. No perderás el tiempo en esto.

Cientos de nuestros clientes han apreciado esta breve pero útil y amigable charla.

QR Code TVPL LawyerTalks.png
Video Call
bottom of page