top of page

SH#2. Làm chủ cảm xúc - Làm chủ cuộc sống

  • 2pasos
Obtén un certificado al completar el programa.
Todos los que completen todos los pasos del programa obtendrán una insignia.

Sobre

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các anh chị một số đúc kết cũng như những kinh nghiệm của mình trong việc kiểm soát và chế ngự các cảm xúc tiêu cực như vậy. Có được những kỹ năng này sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta vững vàng và bình an hơn rất nhiều. Copyright: Hiếu TV

¿Ya eres un participante? Inicia sesión

bottom of page