top of page

SH#1: Blindspot - biết điều mình không biết

  • 2pasos
Obtén un certificado al completar el programa.
Todos los que completen todos los pasos del programa obtendrán una insignia.

Sobre

Trong cuộc sống chúng ta cũng có khái niệm blindspot, là những kiến thức, những kỹ năng mà chúng ta chưa biết. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những phạm trù về những điều đã biết và chưa biết này. Có được một bức tranh tổng quát sẽ giúp chúng ta có được những cách phản ứng và hành xử phù hợp. Từ đó nó sẽ giúp cho hành trình cuộc sống của chúng ta được thuận lợi với dễ thành công hơn.

¿Ya eres un participante? Inicia sesión

bottom of page